Missie en visie

Missie SJS Zorg

Mijn missie is om de zorg te bieden die u graag wenst. 
Flexibel, deskundig en persoonlijk! 
 


Visie SJS Zorg

Bij mij staat de cliënt en zijn of haar omgeving centraal. 
Daarom lever ik kwalitatieve zorg aan iedereen die daar behoefte aan heeft en voor zijn of haar zorg- en of hulpvraag niet afdoende kan terugvallen op de naaste omgeving, zoals; vrijwilligers, mantelzorgers of andere eigen georganiseerde zorg teamleden. De cliënt heeft de regie in handen over de zorg- en dienstverlening die hij of zij ontvangt. De zorg- en dienstverlening is laagdrempelig. 
Bovendien wordt speciale aandacht besteed aan het bieden van extra, op de cliënt afgestemde zorgbehoefte. Alle processen binnen de organisatie nemen de cliënt en zijn of haar omgeving als uitgangspunt, dat wil zeggen dat er steeds wordt gekeken vanuit het perspectief van de cliënt en zijn of haar omgeving en dat de processen zo zijn ingericht en op elkaar zijn afgestemd dat de cliënt de beste zorg en dienstverlening ontvangt, rekening houdend met zijn of haar mogelijkheden. 


SJS Zorg, Martine van der Heijden, Verpleegkundige