Klachtenbehandeling


Klachtenbehandeling - wat te doen bij een klacht?

Ik streef er naar zorg van goede kwaliteit te bieden en te bereiken dat u als cliënt tevreden bent. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht heeft. Ik wil in dat geval dat u uw klacht met mij bespreekt zodat ik de klacht kan oplossen en eventuele organisatiebrede maatregelen kan treffen om mijn dienstverlening verder te kunnen optimaliseren.

Hoe dient u uw klacht in?

Klachten kunnen bij Martine van der Heijden worden gemeld. Dit kan telefonisch, per mail of per post. De meeste klachten kunnen via deze weg al snel opgelost worden en misverstanden worden in deze gesprekken veelal al opgehelderd.

Wanneer dit gesprek geen oplossing biedt, kunt uw klacht als volgt bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris indienen: 


Toelichting klachtregeling