Melding Veilig Thuis

 

SJS Zorg wil verantwoorde en kwalitatief goede zorg thuis leveren aan haar cliënten. 

Huiselijke geweld en kindermishandeling komen veelvuldig voor in Nederland. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hangt voor een belangrijk deel af van beroepskrachten, die met de slachtoffers, getuigen en plegers te maken hebben. Zij moeten het geweld signaleren en vervolgens ook handelen.
In de praktijk blijkt dat makkelijker gezegd dan gedaan. 

Als verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten behoren wij tot de beroepskrachten die in onze beroepsuitoefening direct of indirect met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in aanraking kunnen komen. Wij hebben intensief contact met de zorgvragers, waardoor wij ons een goed beeld kunnen vormen van eventuele (gezins)problematiek. Wij hebben daarom ook een rol bij het signaleren en de aanpak van dit geweld. Dat behoort tot onze professionele verantwoordelijkheid.

Verplicht melden

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt aangepast. Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om signalen van ernstige kindermishandeling of huiselijk geweld te melden bij Veilig Thuis. Een nieuw afwegingskader, opgenomen in de meldcode, moet verpleegkundigen en verzorgenden hierbij helpen. 

 

Het doen van een melding

Als SJS Zorg zich zorgen maakt over een situatie, melden (bij voorkeur) de betrokkenen bij de hulpverlening dat zij een zorgmelding doen bij Veilig Thuis. Er kunnen verschillende redenen zijn voor een zorgmelding. Maar deze hebben altijd te maken met een onveilige situatie in de directe leefomgeving van een kind, volwassene of een oudere, die het welzijn en de gezondheid kan bedreigen. Denk bijvoorbeeld aan een vermoeden van psychische of lichamelijke mishandeling van kinderen of ouderen of van geweld tussen (ex-)partners. 

De Kindcheck

Als bij een hulpverlening minderjarige kinderen betrokken zijn, voert de zorgverlener een “Kindcheck” uit. Maak dan een inschatting  of er mogelijk sprake is van een onveilige situatie voor het kind. Bijvoorbeeld als bij de ouder(s) sprake is van huiselijk geweld, ernstige psychische klachten, na het doen van een zelfmoordpoging of misbruik van alcohol en/of drugs. Is dit het geval, dan doen we altijd een melding bij Veilig Thuis. 


Wat doet Veilig Thuis?

Na het ontvangen van de zorgmelding neemt een medewerker van Veilig Thuis contact met betrokkenen op om de zorgen te bespreken en te beoordelen of hulp noodzakelijk is, en zo ja welke. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. De medewerkers van Veilig Thuis bieden een helpende hand, doorbreken onveilige situaties en zetten mensen in beweging. 


Veilig Thuis in uw regio

Als u ernstige zorgen hebt, zich zorgen maakt of als er sprake van een crisis, neem dan contact op met Veilig Thuis in uw regio. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Het (gratis) telefoonnummer is: 0800-2000. Na het inspreken van uw woonplaats wordt u doorverbonden met de dichtstbijzijnde organisatie. Ook vindt u veel informatie op de website www.vooreenveiligthuis.nl.